සහරාන්ගේ ගෝලයෝ සටන් පුහුණුව දුන් දෙමාපියන් අහිමි දරුවන් පිරිසක් ද සොයා ගනී

by Jehan | May 7, 2020 9:33 pm

සහරාන්ගේ ගෝලයෝ සටන් පුහුණුව දුන් දෙමාපියන් අහිමි දරුවන් පිරිසක් ද සොයා ගනීමදුරන්කුලිය මද්‍රසා පාසල පවත්වාගෙන ගිය පාස්කු ප්‍රහාරයට සැකපිට අත්අඩංගුවට ගෙන සිටින නීතීඥවරයා සභාපතිධූරය දරන රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයට මැදපෙරදිග රටකින් ආධාර ලැබී ඇතැයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විමර්ශනවලින් හෙළි වේ.ඊට අමතරව මෙම රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයට තවත් රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයකින් ආධාර ලැබී ඇතැයි කියන තොරතුරක් ගැනද විමර්ශන පැවැත්වෙන බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ උසස් නිලධාරියෙක් පැවසීය. ‍මෙම රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයේ ආධාර මත පවත්වාගෙන ගිය මදුරැන්කුලියේ පිහිටි මද්‍රසා පාසලින් අධ්‍යාපනය ලද මාපියන් අහිමි දර්වන්ද මේ වන විට හදුනා ගනිමින් සිටී.එම මද්‍රසා පාසලින් අන්තවාදය වපුරා ඇතැයි දරුවන්ගේ ප්‍රකාශවලින් පැහිදිලි වී ඇත. ‍මෙම දරුවන්ට අමතරව තවත් දරුවන් පිරිසකට සහරාන්ගේ ගෝලබාලයින් විසින් සටන් පුහුණුව ලබාදීමක් ගැනද අපරාධ පරීක්ෂණ දොපාර්තමේන්තුවට තොරතුරු ලැබී ඇත.

Source URL: https://lankanewshits.net/2020/05/07/easter-bombing-group-of-children-found-who-got-combat-training/