පාර්ලිමේන්තු අනුමැතියකින් තොරව MCC ගිවිසුම අත්සන් නොකිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කරයි

පාර්ලිමේන්තු අනුමැතියකින් තොරව MCC ගිවිසුම අත්සන් නොකිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කරයි
February 28 12:14 2020 Print This Article

පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියකින් තොරව එම් සී සී ගිවිසුම අත්සන් නොකිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.
කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට එක්වෙමින් සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසුවේ ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනයට පත්කල කමිටුවේ වාර්තාව සළකා බැලීමෙන් පසු රජය මෙම තීරණය ගත් බවයි.

  Article "tagged" as:
mcc
  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment