විග්නේෂ්වරන්ගෙන් නව සංධානයක්

by Jehan | February 10, 2020 7:47 am

උතුරු නැගෙනහිර දෙමළ ජනතාවගේ ගැටළු වෙනුවෙන් දෙමළ ජාතික සන්ධානය හරහා විසඳුම් නොලැබෙන බැවින් දෙමළ ජනතාවගේ ගැටළු විසදීම අරමුණු කර ගනිමින් උතුරු පළාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය සි.වී. විග්නේශ්වරන්ගේ නායකත්වයෙන් නව සංධානයක් ආරම්භ කෙරුණා. එම සංධානයත් සමග සංධානගත පක්ෂ විසින් ඊයේ (09) යාපනය පෞද්ගලික හෝටලයකදී සංධානගත ගිවිසුමට අත්සන් කෙරුණා.

දෙමළ ජනතා ජාතික සන්ධානය නමින් එළැඹෙන මැතිවරණය වෙනුවෙන් තරඟ කිරීමට අදාළ පක්ෂ නව ගිවිසුම මඟින් ගිවිසුම් ගතවිණ.

යුධ අපරාධ වෙනුවෙන් සාධාරණය ඉටු කර ගැනීම, ආරක්ෂක අංශ සතු උතුරු නැගෙනහිර සිවිල් වැසියන්ගේ ඉඩම් නිදහස් කර ගැනීම, අතුරුදහන් වූවන්ගේ ගැටළුවට විසදුම් ලබා ගැනීම, යුද්ධයෙන් අවතැන්වු ජනතා ගැටළු විසදීම වැනි උතුරු නැගෙනහිර ජනතාවට විශේෂිත වු ගැටළු වෙනුවෙන් විසදුම් ලබාදීමට දෙමළ ජාතික සන්ධානයට මෙතෙක් නොහැකිවීම හරහා දෙමළ ජනතාවගේ ගැටළු වෙනුවෙන් විසදුම් ලබා දීමට නව සන්ධානය බිහි කිරීමට සිදුවු බවද විග්නේශ්වරන් මහතා එහිදී පවසා සිටියේය.

Source URL: https://lankanewshits.net/2020/02/10/%e0%b7%80%e0%b7%92%e0%b6%9c%e0%b7%8a%e0%b6%b1%e0%b7%9a%e0%b7%82%e0%b7%8a%e0%b7%80%e0%b6%bb%e0%b6%b1%e0%b7%8a%e0%b6%9c%e0%b7%99%e0%b6%b1%e0%b7%8a-%e0%b6%b1%e0%b7%80-%e0%b7%83%e0%b6%82%e0%b6%b0%e0%b7%8f/