සමන් රත්නප්‍රිය අද මන්ත්‍රී ධුරයේ දිව්රයි

by Jehan | February 5, 2020 8:57 am

සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරියෙකු වන සමන් රත්නප්‍රිය මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස අද පාර්ලිමේන්තුවේදී දිව්රුම්දීමට නියමිතයි.

ආචාර්ය ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීමෙන් පුරප්පාඩුවූ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරය සඳහායි සමන් රත්නප්‍රිය මහතා පත්කෙරුණේ.

පසුගිය මහ මැතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පෙරමුණ සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරීන් වෙනුවෙන් ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරයක් වෙන් කර තිබූ බැවින් ආචාර්ය ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීමෙන් පුරප්පාඩු වූ ආසනය සමන් රත්නප්‍රිය මහතාට ලබාදීමට තීරණය කළ බවයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම් අකිල කාරියවසම් මහතා කියා සිටියේ.

මේ අතර පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කිරීමට ලද අවස්ථාව වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරයට සිදුකළ ගෞරවයක් ලෙස සලකන බවයි අභිනව මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස අද දිව්රුම්දීමට නියමිත සමන් රත්නප්‍රිය මහතා කියා සිටියේ.Source URL: https://lankanewshits.net/2020/02/05/saman-ratnapriya-sworn-in-as-mp/