සජිත්ගේදෑත් ශක්තිමත් කරන්න මහේෂ් සේනානායක

February 01 07:50 2020 Print This Article

සජිත්ගේදෑත් ශක්තිමත් කර එජාප ආණ්ඩුවක්හදන්න මහේෂ් සේනානායක එජාපයෙන් මහ මැතිවරණයට

සජිත්ගේදෑත්ශක්තිමත්කිරීමට එජාපයෙන්, හිටපුහමුදාපති මහේෂ් සේනානායක මහමැතිවරණයට පැමිණීමට නියමිත බව අපට වාර්තා වේ.

මේ අනුව තව සති කිහිපයකින්ප්‍රචාරණවැඩකටයුතුද ඇරඹීමට හිටපු හමුදාපති මහේෂ් සේනානායක මහතා සුදානම් වනවා.

  Article "tagged" as:
  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment