කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතයන් 2,794 දක්වා ඉහලට

by Jehan | January 27, 2020 3:08 pm

Updated : Jan 26, 2020 11 pm EST

රට / කලාපය අනුව තහවුරු කරන ලද වාර්ථා වලට අනුව

කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතයන් සුවය ලද පිරිස කොරෝනා වෛරසය වැළඳීම හමුවේ සිදුවූ පුද්ගල මරණ ගණන
2,794 54 80
රට / කලාපය වෛරසය ආසාදිතයන්  
මේන්ලන්ඩ් චීනය: 2,737  
හොංකොං: 8  
තායිලන්තය: 8  
මැකාවු: 6  
එක්සත් ජනපදය: 5  
ඕස්ට්‍රේලියාව: 4  
ජපානය: 4  
මැලේසියාව: 4  
සිංගප්පූරුව: 4  
තායිවානය: 4  
ප්‍රංශය: 3  
දකුණු කොරියාව: 3  
වියට්නාමය: 2  
කැනඩාව: 1  
නේපාලය: 1  

Source URL: https://lankanewshits.net/2020/01/27/coronavirus/