රුසියානු භාරකාර ආණ්ඩුවේ අගමැති ධූරය බදු සේවා ප්‍රධානියාට

by Jehan | January 17, 2020 7:56 am

රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැදිමිර් පුටින්ගේ නව ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණවලට සහාය පළ කරමින් එරට අග්‍රාමාත්‍ය දිමිත්‍රි මේඩ්වෙඩේව් ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුව ඉල්ලා අස්වීමෙන් අනතුරුව රුසියානු භාරකාර ආණ්ඩුවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස එරට බදු සේවා ප්‍රධානී මිහායිල් මිෂුස්ටින්ගේ නම රුසියානු ජනාධිපතිවරයා විසින් යෝජනා කරනු ලැබීය.

එරට ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමට ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍ය බව සිය වාර්ෂික රාජ්‍ය දේශනය සිදු කරමින් රුසියානු ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළ අතර ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ සැලසුම් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් පැය කිහිපයකට පසු එරට ආණ්ඩුව ඉල්ලා අස් වී තිබේ. ඒ ජනාධිපති ව්ලැදිමීර් පුටින් ජනාධිපති ධූරයේ සිට අග්‍රාමාත්‍යවරයාට සහ පාර්ලිමේන්තුවට යම් යම් බලතල පැවරිය හැකි ව්‍යවස්ථා සංශෝධන යෝජනා කිරීමෙන් පසුවය. අගමැතිවරයා සහ කැබිනට් මණ්ඩලය තෝරා ගැනීමේ බලය ජනාධිපතිවරයාගෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පැවරීම පුටින්ගේ ප්‍රධාන යෝජනාව වේ.

Source URL: https://lankanewshits.net/2020/01/17/%e0%b6%bb%e0%b7%94%e0%b7%83%e0%b7%92%e0%b6%ba%e0%b7%8f%e0%b6%b1%e0%b7%94-%e0%b6%b7%e0%b7%8f%e0%b6%bb%e0%b6%9a%e0%b7%8f%e0%b6%bb-%e0%b6%86%e0%b6%ab%e0%b7%8a%e0%b6%a9%e0%b7%94%e0%b7%80%e0%b7%9a/