රජයට රුපියල් කෝටි 200ක ඉතිරියක්

රජයට රුපියල් කෝටි 200ක ඉතිරියක්
December 29 10:39 2019 Print This Article

ජනා­ධි­පති ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහ­තාගේ උප­දෙස් පරිදි අති­රේක රාජ්‍ය විය­දම් සම්පූ­ර්ණ­යෙන්ම අඩු කිරීම නිසා පසු­ගිය මාසය තුළ රජ­යට රුපි­යල් කෝටි 2000කට ආසන්න මුද­ලක් ඉතිරි කරගැනී­මට හැකි වී ඇතැයි ජනා­ධි­පති ලේකම් කාර්යාල ආරංචි මාර්ග පෙන්වා දී ඇත.
ජනා­ධි­පති ආර­ක්ෂක සේවය, ප්‍රවා­හන අංශය, කාර්ය මණ්ඩ­ලය අවම කිරීම සහ අමාත්‍ය මණ්ඩ­ලය අවම කිරීම මෙන්ම රජයේ ආය­ත­න­වල නිල තන­තුරු අවම කිරී­මද මෙසේ මුදල් ඉතිරි කරගැන්මට හේතු සාධක වී ඇත. එසේම කිසිදු වාහ­න­යක් අලු­තින් මිල දී නොගැ­නීම නිසාද මෙසේ සැල­කිය යුතු මුද­ලක් ඉතිරි කරගන්නට හැකි­යාව ලැබී ඇත. ඉදි­රි­යේ­දීත් අති­රේක රාජ්‍ය විය­දම් සම්පූ­ර්ණ­යෙන්ම අඩු කර ගැනීම මඟින් වස­රක් ඇතු­ළත රජ­යට බිලි­යන ගණ­නක මුද­ලක් ඉතිරි කරගැනී­මට හැකි­ වනු ඇති බවද ජනා­ධි­පති ලේකම් කාර්යාල තොර­තුරු වැඩි­දු­ර­ටත් අනා­ව­ර­ණය කරයි.

  Article "tagged" as:
  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment