සිවාජිලිංගම් TIDයට කැදවයි

December 28 15:03 2019 Print This Article

වෙල්ලමුල්ලිවයිකාල් ප්‍රදේශයේ පැවත් වූ සැමරුම් උත්සවයක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා උතුරු පළාත් සභා හිටපු මන්ත්‍රී එම්.කේ ශිවාජිලිංගම් මහතා  අද ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාශයට පැමිණියේය.

වෙල්ලමුල්ලිවයිකාල් ප්‍රදේශයේ පැවත් වූ සැමරුම් උත්සවයක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහා උතුරු පළාත් සභා හිටපු  මන්ත්‍රී එම්.කේ ශිවාජිලිංගම් මහතාට ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාශයේ අද පෙනී සිටින ලෙසට දැනුම්දීමක් කර තිබුණි.

ඒ අනුව අද පෙරවරු 09.30ට ඔහු ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ඨාසයට පැමිණියේය.

  Article "tagged" as:
  Categories:
view more articles

About Article Author

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment