රාජගිරියේ ගුවන් පාලම ඡන්දයට කලින් විවෘත කරන්න දෙපසින්ම කොට කරලා… මීටරයක් හදන්න වියදම ලක්‍ෂ අසූපහයි

January 10 06:45 2018 Print This Article

.

රාජගිරියේ ගුවන් පාලන ඉදිකිරීම සදහා වියදම් කර ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 4.5 (කෝටි 450ක්) වෙද්දී එහි මීටරයක් ඉදිකරීම සදහා වියදම් කර ඇති මුදල රුපියල් ලක්‍ෂ 85ක් පමණ වෙයි.

ගුවන් පාලමේ සම්පුර්ණ දිග මීටර 533කි.

එමෙන්ම පාලමේ දෙපසින්ම දිග අඩු කර පාලම ඉදි කර ඇති බවටද සිරස රුපවාහිනිය විශේෂ වාර්තාවක් ඉදිරි්පත් කරමින් පෙන්වා දුන්නේය.

පාලමේ දුර ප‍්‍රමාණයද අඩු කර වේලාසන විවෘත කරනු ලැබුනේ ඡුන්දය නිසා දැයි ප‍්‍රශ්ණ කල ඔහුන් මේ වන විටත් පාලමේ වැඩ කටයුතු සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් නැති බවද පෙන්වීය.

Print this entry

  Categories:
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.
All fields are required.