වත්මන් ආණ්ඩුවේ යහපාලනයක් හෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් නෑ…

December 04 04:52 2017 Print This Article

වත්මන් ආණ්ඩුවේ යහපාලනයක් හෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් නැති බව බැසිල් රාජපක්ෂ හිටපු ඇමතිවරයා පවසයි.

Print this entry

  Categories:
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.
All fields are required.