සිරිසේන ඉස්සරහ තියන් ජනවාරි 8 හිටපු අයයි දැන් ඉන්න අයයි එයාට වුන දේයි අනුර කණ පිරෙන්න කියයි

November 25 10:09 2017 Print This Article

.

පුංචි චන්දයේ ගැසට් පත්‍රය පලමු වතාවට ගැසට් කලේ පෙබරවාරි මාසයේ බවත් එහි අඩුපාඩු ජනාධිපති නීතිවේදියා නොදන්නවා කියා සිතීමට තරම් බබ්බු නොවන බව ජවිපේ නායකයා ජනාධිපති සිරිසේන ඉදිරියේ තබාගෙන පවසනවා.

තවද ජනවාරි 8 හිටපු නැති අය ජනපති වටකරගෙන සිටින බවත් එදා සිටි ලක්ෂ 62 පරමාර්ථ වෙනුවෙන් ඔහු සිටිනවානම් ඔවුන් තවමත් ජනපති සමග සිටිනු ඇති බවත් කියමින් ඉතා තියුනු වාග් ප්‍රහාරයක් අනුර දිසානායක ජනපති සිරිසේන ඉදිරියේ තබාගෙන පවසනවා.

Print this entry

  Categories:
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.
All fields are required.