පුංචි ඡන්දයට බාධාවක්‌ වූ පනත් තුනම ඡන්දයකින් තොරව සම්මතයි

October 09 15:54 2017 Print This Article

පළාත් පාලන ඡන්දය පැවැත්වීමට බාධාවක්‌ව තිබූ මහ නගර සභා, නගර සභා හා ප්‍රාදේශීය සභා (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත් තුන ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ඡන්ද විමසීමකින් තොරව සංශෝධන සහිතව සම්මත විය.

Print this entry

  Categories:
write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Add a Comment

Your data will be safe! Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.
All fields are required.